Nagasaki Jan 2006

Previous Page 5 of 10 Next

IMG_5171 IMG_5172 IMG_5173 IMG_5174 IMG_5177 IMG_5178
Dinner with Koushirou Suga and Naoki Nagano
IMG_5180 IMG_5184 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5187 IMG_5188
Sasebo Fish and oyster culture, Sasebo, Japan Fish and oyster culture, Sasebo, Japan
IMG_5193 IMG_5195 IMG_5201 IMG_5204 IMG_5208 IMG_5209
Fish and oyster culture, Sasebo, Japan Fish and oyster culture, Sasebo, Japan Fish and oyster culture, Sasebo, Japan Fish and oyster culture, Sasebo, Japan